Regulamin KONKURSU WALENTYNKOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „ St.VALENTINE’S DAY”, zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”.

§ 2

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagrody jest Apartamenty w Górach A&S Spa z siedzibą w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 31, 43-365 Wilkowice, zwany w dalszej części „Organizator konkursu”.

§ 3

Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu facebook.com ( https://www.facebook.com/apartamentywgorachVIP/) oraz w aplikacji Instagram https://www.instagram.com/apartamenty.w.gorach/

§ 4

Konkurs trwa od 17.01.2023 do 31.01.2023 r.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 5

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w okresie między 17 a 31 stycznia:

  1. Zaobserwują profil Apartamenty w Górach A&S Spa na FB oraz na IG,
  2. Zaproszą do konkursu 4 osoby ( w komentarzu pod postem)
  3. Napiszą w komentarzu pod postem dlaczego chcieliby spędzić Walentynki w naszych apartamentach,
  4. Udostępnią konkurs na swoim profilu na Fb i w aplikacji Instagram z oznaczeniem profilu (@apartamenty.w.gorach) z hashtagiem #apartamentywgórachspa i #walentynkiwspa.

§ 6

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Apartamentów w Górach A&S Spa oraz członkowie ich rodzin.

III. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 7

Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe osób biorących w Konkursie są przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz upublicznienia jego wyników, zaś dane przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

§ 8

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz że wyraża zgodę na użycie przez Organizatora jego imienia i nazwiska oraz opublikowanie zdjęcia (wizerunku) na stronie internetowej www.apartamentywgorach.eu oraz na portalach społecznościowych Facebook (adres URL: https://www.facebook.com/apartamentywgorachVIP/ i Instagram https://www.instagram.com/apartamenty.w.gorach/)

2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

§ 9

1. Uczestnik Konkursu w przypadku zwycięstwa w Konkursie na podstawie art. 7 ust. 1 RODO wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych Apartamenty w Górach A&S Spa

2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

IV. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 10

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora Konkursu.

2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu muszą

  • Zaobserwować profil Apartamenty w Górach A&S Spa na FB oraz na IG,
  • Zaprosić do konkursu 4 osoby ( w komentarzu pod postem)
  • Napisać w komentarzu pod postem dlaczego chcieliby spędzić Walentynki w naszych apartamentach,
  • Udostępnić konkurs na swoim profilu na Fb i w aplikacji Instagram z oznaczeniem profilu (@apartamenty.w.gorach) z hashtagiem #apartamentywgórachspa i #walentynkiwspa.

3. Uczestnik Konkursu może zamieścić maksymalnie 3 komentarze, za każdym razem spełniając warunki Konkursu.

4. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w dniu 01.02.2023 r. na fanpage’u portalu Facebook (adres URL: https://www.facebook.com/apartamentywgorachVIP/) oraz w aplikacji Instagram https://www.instagram.com/apartamenty.w.gorach/

5. W ciągu dwóch dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu Organizator wyśle do zwycięzców wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram z informacją o wygranej.

6. Brak odpowiedzi od zwycięzcy na wiadomość o wygranej przez 7 dni od momentu wysłania uznaje się za rezygnację z jej przyjęcia, a osobie nagrodzonej nie przysługuje w tej sytuacji roszczenie do Organizatora o wydanie nagrody.

V. NAGRODY

§ 11

1. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda w postaci pobytu Walentynkowego dla dwóch osób.

2. Nagrody nie podlegają zamianie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. Organizator zobowiązuje się do zapłaty należnego podatku od przyznanej w Konkursie nagrody.

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Udostępnienie konkursu na swoim profilu i oznaczenie fanpage Apartamentów w Górach A&S Spa na portalu Facebook (adres URL https://www.facebook.com/apartamentywgorachVIP/) oraz w aplikacji Instagram https://www.instagram.com/apartamenty.w.gorach jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.