Turnusy relaksacyjno-terapeutyczne

Seanse w basenie solankowym z wykorzystaniem sztucznej echolokacji.

Z punktu widzenia medycyny i fizykoterapii, istotne dla skuteczności terapeutycznej ultradźwięków jest ich odpowiednie natężenie, czas ekspozycji i powtarzalność, dlatego najlepszymi seansami delfinoterapii są seanse z NAGRANYMI WIĄZKAMI właśnie w basenie.

Zajęcia na basenie pozwalają normalizować pobudliwość ruchową oraz napięcie mięśniowe. Pozytywnie
wpływają na obniżanie poziomu lęku, na sprawność i koordynację ruchową a także na umiejętności współdziałania i komunikowania się. Ultradźwięki emitowane przez narządy echolokacyjne delfinów mają wpływ na funkcjonowanie chorych
komórek.

KORZYSTANIE Z OGRODU SENSORYCZNEGO:

Właściwe zaprojektowanie ogrodu sensorycznego, powoduje, że działa on na zmysły -węchu, wzroku, smaku, słuchu i dotyku, co zapewniają krzewy i kwiaty oraz zioła. W ogrodzie będzie można usiąść, wyciszyć się, wsłuchać w odgłosy przyrody lub płynącą z głośników relaksacyjną muzykę. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
ale również dla osób bardzo wrażliwych, które źle znoszą obecną sytuację spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa COVID19. Projekt zakłada bezpośredni wpływ na osoby o różnych potrzebach funkcjonalnych.

KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU DO INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Osoby z autyzmem mogą być nadmiernie pobudzone ruchowo lub wycofane, o obniżonej aktywności ruchowej. Ich napięcie mięśniowe może być nadmierne, obniżone lub mogą mieć trudności w kontrolowaniu tego napięcia. Sprzęt do integracji sensorycznej, w połączeniu z innymi ww. usługami pomoże w zmniejszeniu napięcia.
W województwie śląskim obecnie nie ma usługi, która łączyła by możliwość korzystania ze wszystkich ww. form relaksacyjnoterapeutycznych.

Cennik turnusów relaksacyjno-terapeutycznych:

Pakiet turnusu

7 dni

14 dni

1.700zł/os w ap. 60m2

2.400zł/os w ap. 60m2

Na pakiet składa się pobyt w 60-99m2 apartamencie wraz z:

  1. wprowadzenie i nauczanie nowych technik pracy z dzieckiem
  2. motywowanie dziecka
  3. polepszenie funkcjonowania w wielu sferach
  4. polepszenie relacji w obrębie systemu rodzinnego
  5. przyjazne warunki do nauczenia nowych umiejętności,
  6. 10 minut dziennie sztucznej delfinoterapii
  7. śniadania